Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển

Thứ năm, 22/04/2021 16:28
Ngày 19/4/2021, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cảng biển. Quy chuẩn này không áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá, cảng và bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển; Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh khai thác cảng biển.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:9554
Lượt truy cập: 124.081.247