Hợp nhất Thông tư Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt (28/01/2022)

Ngày 26/1/2022, Bộ GTVT ban hành Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGTVT Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Bộ GTVT (27/01/2022)

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 151/QĐ-BGTVT ngày 25/1/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022.

Công bố Danh mục các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT tại Bộ phận Một cửa được sửa đổi, bổ sung (27/01/2022)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 77/QĐ-BGTVT công bố Danh mục các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải tại Bộ phận Một cửa được sửa đổi, bổ sung.

Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt (26/01/2022)

Ngày 20/1/2022, Bộ GTVT ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải (25/01/2022)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 152/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 (24/01/2022)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:6534
Lượt truy cập: 134.104.733