• Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

  • Điện thoại:(04) 39412888
  • Email:tieupq@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về hàng không, an toàn, an ninh hàng không;

- Công tác quốc phòng và an ninh ngành GTVT;

- Công tác tìm kiếm, cứu nạn (trừ lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn hàng hải);

- Chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không;

- Chủ động kêu gọi, xúc tiến và đàm phán huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực và phạm vi được phân công;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện về tiến độ và chất lượng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách và các dự án khác do Bộ trưởng phân công;

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án thuộc lĩnh vực phụ trách và các đề án khác do Bộ trưởng phân công;

- Kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không.

b) Giúp Bộ trưởng các công tác:

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực và phạm vi được phân công.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị: Cục Hàng không Việt Nam, Học viện Hàng không.

d) Thay mặt Bộ trưởng thực hiện chỉ đạo quản lý nhà nước đối với: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp hàng không khác.

đ) Theo dõi và phối hợp công tác với Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không, Hội Khoa học và công nghệ hàng không Việt Nam.

 

e) Kiêm các chức danh:

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn;

- Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ GTVT;

- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Trung ương.