Thông báo: Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2020 (23/08/2020)

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu của các phòng thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin về tuyển dụng viên chức thông qua kỳ tuyển dụng của Trung tâm, Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch để tuyển dụng 06 viên chức để bổ sung nguồn nhân lực vào làm việc tại các phòng thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin.

Lấy ý kiến xét khen thưởng đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với ông Lê Thanh Hà (19/08/2020)

Lấy ý kiến xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với trường hợp ông Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ theo hình thức khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài.

Lấy ý kiến xét khen thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ và cấp Nhà nước (05/08/2020)

Ngày 4/8, Bộ GTVT có Công văn số 7600/BGTVT-TCCB về việc lấy ý kiến xét khen thưởng đối với danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 (17/07/2020)

Ngày 17/7, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6938/BGTVT-KHCN gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.

Trang:
Tìm theo ngày :