Công bố danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến (26/05/2020)

Ngày 25/5/2020, Bộ trường Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 1011/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Mời đăng ký công trình sáng tạo KHCN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 (07/05/2020)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 3977/BGTVT-KHCN gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế năm 2019 và công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) – Vòng tuyển chọn năm 2020 (19/02/2020)

Ngày 03/02/2020, Đại sứ quán Australia có Thư gửi Bộ GTVT thông tin về chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) – vòng tuyển chọn năm 2020.

Trung tâm CNTT thông báo bán tài sản thanh lý (25/12/2019)

Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT thông báo tổ chức bán tài sản thanh lý.

Bộ GTVT thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (25/12/2019)

Ngày 24/12/2019, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải và Thông báo số 526/TB-BGTVT ngày 24/12/2019 thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ GTVT (29/11/2019)

Bộ Giao thông vận tải vừa có Thông báo số 493/TB-HĐTTCC ngày 29/11/2019 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ GTVT.

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ GTVT (27/11/2017)

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ GTVT

Trang:
Tìm theo ngày :