THÔNG BÁO: Kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải (11/01/2021)

Hội đồng thi tuyển công chức Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTTCC " Thông báo Kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải".

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020 (17/12/2020)

Hội đồng thi tuyển công chức Bộ GTVT vừa có Văn bản số 575/TB-HĐTTCC "Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020"

Danh sách các cơ sở đào tạo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (16/12/2020)

Danh sách các cơ sở đào tạo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Phê duyệt danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020 (02/12/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2231/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2020 phê duyệt danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020.

Tài liệu tham khảo ôn thi tuyển dụng công chức năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải (11/11/2020)

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2020. Bộ Giao thông vận tải đăng tải tài liệu tham khảo ôn thi tuyển dụng công chức năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thông báo kỳ thi tuyển công chức năm 2020 (20/10/2020)

Bộ Giao thông vận tải thông báo Kỳ thi tuyển công chức năm 2020 vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

Hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 (17/07/2020)

Ngày 17/7, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6938/BGTVT-KHCN gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.

Trang:
Tìm theo ngày :