Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021  (22/06/2021)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1092/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021.

Khách online:8465
Lượt truy cập: 124.080.921