Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2021 (04/06/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 5187/BGTVT-MT ngày 3/6/2021 gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2021.

Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường hết hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2020 (22/01/2021)

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 552/BGTVT-MT gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2020 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ban hành Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt (21/05/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý (12/10/2017)

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trựởng Bộ GTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2017.

Triển khai Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (19/12/2016)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 14899/BGTVT-MT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, phổ biến và áp dụng Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Triển khai quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (01/12/2016)

Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường bao gồm:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:9735
Lượt truy cập: 124.082.604