Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 (12/06/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1124/QĐ-BGTVT ngày 10/6/2020 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020.

Khách online:1515
Lượt truy cập: 104502753