6 tháng đầu năm 2020, có 21,6 triệu lượt phương tiện lưu thông qua các tuyến cao tốc (01/07/2020)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông tin về kết quả công tác khai thác vận hành các tuyến đường cao tốc do đơn vị đầu tư, quản lý của 6 tháng đầu năm 2020.

Khách online:926
Lượt truy cập: 104505101