Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 (17/03/2021)

Ngày 15/3/2021, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 02/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Khách online:3487
Lượt truy cập: 119701920