Đề xuất giải pháp khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam (11/12/2020)

Sáng 12/10, tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang chủ trì cuộc họp vớicác Hiệp hội, doanh nghiệp vận tải biển về đề xuất chính sách phát triển đội tàu biển Việt Nam tại 06 điểm cầu trực tuyến trên phạm vi cả nước.
Tham dự họp, có đại diện Vụ Pháp chế (Bộ GTVT), lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng và TP. HCM; Hiệp hội Chủ tàu địa phương; các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Tân Cảng Sài Gòn và các doanh nghiệp vận tải biển.

Khách online:2059
Lượt truy cập: 113708364