Bộ GTVT yêu cầu tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 (13/05/2021)

Ngày 13/5/2021, Bộ GTVT đã có Công văn số 4198/BGTVT-VT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai về việc tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Khách online:3468
Lượt truy cập: 119703621