Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải:Những người bạn thầm lặng của ngư dân (24/10/2020)

Trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, bên cạnh lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư còn có một lực lượng thầm lặng giúp đỡ đảm bảo an toàn cho những chuyến ra khơi bám biển của ngư dân. Đó là những cán bộ công tác trong các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Khách online:928
Lượt truy cập: 109817406