Ban hành Thông tư Quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng (30/09/2020)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 Quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.

Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (30/09/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V (30/09/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1832/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2020 "Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V ".

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT (29/09/2020)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng VN.

Báo cáo Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (25/09/2020)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 9577/BGTVT-PC gửi Bộ Tư pháp báo cáo Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2243
Lượt truy cập: 108726879