Ban hành Quy chế công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (15/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 2523/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020 "Ban hành Quy chế công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Giao thông vận tải"

Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số và bảo đảm ATTT mạng Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025 (15/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2434/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 "Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025".

Hướng dẫn xây dựng phương án giá bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (13/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT "Hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng".

Ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ GTVT (11/01/2021)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 07/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ GTVT.

Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021 (11/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa (07/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 13597/KL-BGTVT việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2224
Lượt truy cập: 113711533