Kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (21/12/2020)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Khách online:1976
Lượt truy cập: 113710392