Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm (25/09/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT "phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020".

Khách online:2154
Lượt truy cập: 108725728