Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm  (25/09/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT "phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020".

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4B Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên (24/09/2020)

Ngày 18/9, căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-BGTVT ngày 11/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4B, Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Thông báo phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (24/08/2020)

Ban QLDA Thăng Long thực hiện phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp số 1-XL, số 2-XL, số 3-XL và số 4-XL Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, như sau:

Thông báo phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp số 10-XL, 11-XL, số 12-XL, số 13-XL và số 14-XL Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (24/08/2020)

Ban QLDA Thăng Long thực hiện phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp số 10-XL, 11-XL, số 12-XL, số 13-XL và số 14-XL Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, như sau:

Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (20/07/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1375/QĐ-BGTVT "Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020".

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe cấp nước sạch (20/07/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe cấp nước sạch

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2334
Lượt truy cập: 108726808