Nội Bài tiếp tục vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới 2020  (13/05/2020)

Sân bay Nội Bài vào TOP 100 sân bay tốt nhất thế giới, sân bay Đà Nẵng vào TOP 10 sân bay được cải tiến nhất.

Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (22/04/2020)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký Quyết định số 725/QĐ-BGTVT về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (12/11/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 2112/QĐ-BGTVT ngày 8/11/2019 về việc Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (12/11/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 2113/QĐ-BGTVT ngày 8/11/2019 về việc Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành niện vụ năm 2017 của Kiểm soát viên chuyên trách VATM (06/09/2019)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 1642/QĐ-BGTVT ngày 3/9/2019 về việc Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành niện vụ năm 2017 của Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên VATM (26/07/2019)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Quyết định số 1380/QQD-BGTVT ngày 27/7/2019 về việc công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM).

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:923
Lượt truy cập: 104505065