Sóc Trăng: Nông dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn (17/06/2020)

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều tấm gương hiến đất xây dựng đường giao thông, trường học, trạm y tế, cầu… để chung tay xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp. Trong số này, có 7 hộ dân ấp Sóc Lèo B, thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề) đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn phục vụ dân sinh.

Khách online:1495
Lượt truy cập: 104502504