Thông tin văn bản số: 42/LCT/HĐNN8
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 42/LCT/HĐNN8
Ngày ban hành 12/07/1990
Hình thức văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc Hội 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Bộ luật Hàng hải