Thông tin văn bản số: 07/2004/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 07/2004/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/04/2004
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Về việc ban hành quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành