Thông tin văn bản số: 05/2008/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 05/2008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 20/03/2008
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quyết định về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật
Ghi chú
QĐ này bị thay thế bới Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT