Thông tin văn bản số: 51/2008/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 51/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/04/2008
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Ghi chú
Nghị định này bị thay thế bởi Nghị định số 107/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT