Thông tin văn bản số: 08 /2008/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 08 /2008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/05/2008
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải