Thông tin văn bản số: 17/2012/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 17/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/05/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ"
Ghi chú
Thông tư này thay thế Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2005, Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001, Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2006, Phụ lục 2 Thông tư sô 09/2006/TT-BGTVT ngày 20/9/2006.