Thông tin văn bản số: 01/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 01/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/01/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
Ghi chú
- Bãi bỏ quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT; Quyết định số 29/2006/QĐ-BGTVT; Thông tư số 26/2011/TT-BGTVT