Thông tin văn bản số: 01/2013/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 01/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/01/2013
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ