Thông tin văn bản số: 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 08/01/2013
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiếm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo quyết định số 855/QĐ-TTG ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ.