Thông tin văn bản số: Hiến pháp
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu Hiến pháp
Ngày ban hành 28/11/2013
Hình thức văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc Hội 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Hiến pháp năm 2013