Thông tin văn bản số: 59/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 59/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005; Điều 2 của Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011