Thông tin văn bản số: 883/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 883/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/03/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải