Thông tin văn bản số: 56/2014/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 56/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/05/2014
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 về Quỹ bảo trì đường bộ