Thông tin văn bản số: 40/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Chưa có hiệu lực
Số/ Ký hiệu 40/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Hiệu lực từ ngày 01/01/2016