Thông tin văn bản số: 42/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 42/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Thông tư quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ
Ghi chú
Thay thế Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT ngày 09/8/2012