Thông tin văn bản số: 14 /CT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 14 /CT-BGTVT
Ngày ban hành 03/12/2012
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí