Thông tin văn bản số: 10333/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 10333/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 05/12/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Triển khai Đề án Nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT