Thông tin văn bản số: 10464/BGTVT-CQLXD
Số/ Ký hiệu 10464/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 10/12/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012