Thông tin văn bản số: 82-CT/ĐU
Số/ Ký hiệu 82-CT/ĐU
Ngày ban hành 27/02/2013
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về công tác cán bộ nữ thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Ngành Giao thông vận tải