Thông tin văn bản số: 83-CT/ĐU
Số/ Ký hiệu 83-CT/ĐU
Ngày ban hành 27/02/2013
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về đẩy mạnh cồng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí