Thông tin văn bản số: 823/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 823/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/04/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tảỉ năm 2012