Thông tin văn bản số: 04/CT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 04/CT-BGTVT
Ngày ban hành 11/04/2013
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao thông vận tải