Thông tin văn bản số: 3942/BGTVT-MT
Số/ Ký hiệu 3942/BGTVT-MT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới