Thông tin văn bản số: 06/CT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 06/CT-BGTVT
Ngày ban hành 15/05/2013
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải