Thông tin văn bản số: 12/CT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 12/CT-BGTVT
Ngày ban hành 30/07/2013
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng công - ten - nơ.