Thông tin văn bản số: 09/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 09/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 07/08/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Quy định bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông