Thông tin văn bản số: 44/CĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 44/CĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/08/2013
Hình thức văn bản Công điện
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Xây dựng báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội