Thông tin văn bản số: 25/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 25/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/08/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối vói hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biến và luồng hàng hải