Thông tin văn bản số: 11474/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 11474/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 25/10/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường