Thông tin văn bản số: 3495/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3495/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/11/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Thành lập Tổ thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: “Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng Container quốc tế Cái Mép” “Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng tổng hợp Thị Vải”