Thông tin văn bản số: 19/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 19/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Về việc ban hành Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt