Thông tin văn bản số: 3615/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3615/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/11/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc công bố xếp loại doanh nghiệp cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam