Thông tin văn bản số: 21/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 21/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 26/11/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về đăng kiểm tầu biển Việt Nam