Thông tin văn bản số: 4088/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 4088/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2020